El Bichon Maltes

lunes, 22 de julio de 2019

[ Garena Free Fire ] Top hay không Top Do WiFi Thôi

id game : 370913811

id QĐ : 65017667

TTV luôn nhá

QĐ lv3

cần anh em tâm huyết

kh yêu cầu rank

tôn trọng chỉ huy và các thành viên khác

yêu cầu có zalo

có tổ chức giải nhẹ cho ae hàng tháng

trên 2k5

ủng hộ mình bằng cách like sub vs chia sẽ video giúp mình nhá cảm ơn

zalo : 0398385120

#KINGGaming #WiFi #GarenaFreeFire

#ob16

#KingGaming

#FreeFire

link kênh mình nhá : ATT1 : quyền của KING Gaming

có thắc mắc liên hệ : pinpham0611@gmail.com

thank all 👍

Mas videos turoriales AQUI ------>> https://repetidorwifi.org